Koiran korvien ja hännän katkaiseminen on rikos.

Valitettavasti monilla roduilla on "standardina" korvien ja/tai hännän leikkaaminen. CBKC:n saatavilla oleva rotumääritelmän dokumentaatio on vanha eikä sitä ole vielä päivitetty, tärkeintä on, että tämä käytäntö on nyt rikos. RIKOLLISUUTENA pidetään korvien ja hännän leikkaamista ESTEETTISIIN tarkoituksiin (pelkän ulkonäön vuoksi). Jos koiralla on jokin terveysongelma, joka on todennettu, tarvekorvan tai hännän leikkaamisesta, ei ole rikos, jos lääkäri suorittaa toimenpiteen.

Rodut, jotka kärsivät korvien leikkauksesta (conchectomia):

- Dobermanni

- Pitbull

- Saksan tanskandoggi

- Nyrkkeilijä

- Schnautser

Rodut, jotka ovat kärsineet hännän katkaisusta (caudectomia):

- Nyrkkeilijä

- Pinseri

- Dobermanni

- Schnautser

- Cockerspanieli

- Villakoira

- Rottweiler

Muiden rotujen joukossa.

Dobermanni on yksi niistä roduista, jotka kärsivät conchectomiasta ja caudectomiasta.Näillä kahdella toimenpiteellä oli täysin esteettiset tarkoitukset, eikä niiden vuoksi ollut oikeutettua aiheuttaa kärsimystä näille eläimille.Nyt käytäntöä pidetään silpomisena ja ympäristörikoksena.

Alueellinen eläinlääkintäneuvosto (CRMV) varoittaa, että leikkauksia suorittavat eläinlääkärit ovat vaarassa joutua neuvoston rekisteröinnin keskeyttämisen kohteeksi eivätkä voi enää toimia ammatissaan. Vuodesta 2013 lähtien on ollut voimassa liittovaltion laki, joka tekee caudectomian ja conchectomian harjoittamisesta rikoksen. Sekä eläinlääkäreitä että kaikkia henkilöitä, jotka syyllistyvät tällaiseen tekoon, uhkaa vankeusrangaistus kolmesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.yksi vuosi sakon lisäksi.

"Hännän leikkaaminen aiheuttaa koirille epätasapainoa. Ne käyttävät häntää kommunikointiin muiden koirien ja jopa ohjaajien kanssa". Raportissa leikkausta kuvailtiin "silpomiseksi". CNMV (kansallinen eläinlääkintäneuvosto) hyväksyi suosituksen. Tekstissä kielletään caudectomian lisäksi myös korvien leikkaaminen (yleistä pitbull- ja dobermannikoirilla), äänihuulten leikkaaminen ja kissoilla myöskynnet.

Neuvosto ei voi rangaista kasvattajia, mutta he ovat yhtä lailla syyllistyneet rikokseen, ja heihin sovelletaan rangaistusta.

Ympäristörikoksia koskevan lain 39 pykälässä kielletään eläinten huono kohtelu, johon kuuluu myös silpominen. Kaikki tällaisista teoista kiinni jääneet voivat joutua syytteeseen.

Jos tunnet jonkun, joka syyllistyy tähän kauheaan tekoon, olipa kyseessä eläinlääkäri tai "kasvattaja", KIELTÄISIT SEN!!!!

Se noudattaa päätöslauselmaa:

LIITTOVALTION ELÄINLÄÄKINTÄLAUTAKUNTA

PÄÄTÖSLAUSELMA NRO 1.027, ANNETTU 10. TOUKOKUUTA 2013.

Muutetaan 15. helmikuuta 2008 annetun päätöslauselman nro 877 1 §:n 7 artiklan sanamuotoa ja kumotaan 2 §:n 7 artikla sekä kumotaan 4. huhtikuuta 2005 annetun päätöslauselman nro 793 1 artikla.

VETERAINILÄÄKETIETEEN LIITTOVALTUUSTON NEUVOSTO - CFMV - käyttää sille 23 päivänä lokakuuta 1968 annetun lain nro 5.517 16 §:n f momentissa annettuja valtuuksia, joista säädetään 17 päivänä kesäkuuta 1969 annetulla asetuksella nro 64.704, ja päättää seuraavaa:

1 artikla Muutetaan 1 §:n 7 artikla muuttamalla se yhdeksi ainoaksi kohdaksi ja kumotaan 2 §:n 7 artikla, molemmat päätöslauselmasta nro 877, 2008, joka on julkaistu 19/3/2008 julkaistussa DOU:ssa nro 54 (1 jakso, s. 173/174), ja joka tulee voimaan seuraavalla sanamuodolla:

"Ainoa kohta. Seuraavia toimenpiteitä pidetään kiellettyinä eläinlääketieteellisessä käytännössä: caudectomia, conchectomia ja cordectomia koirilla ja onychectomia kissoilla."

2 artikla Vuoden 2005 päätöslauselman nro 793, joka julkaistiin DOU:ssa nro 64, 5.4.2005 (1 jakso, s. 95), 1 artiklan kumoaminen.

3 artikla Tämä päätöslauselma tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan, ja se kumoaa kaikki päinvastaiset säännökset.

BENEDITO FORTES DE ARRUDA

Neuvoston puheenjohtaja

ANTONIO FELIPE PAULINO DE F. WOUK

Pääsihteeri

Vieritä ylös