Lunginflammation hos hundar

Den infektion eller irritation i lungorna som orsakar inflammation kallas pneumonit Om vätska ansamlas i lungvävnaden kallas det lunginflammation Lunginflammation kan uppstå till följd av en infektion, aspiration av vätska i lungan, rökning eller en sekundär orsak till systemsvikt, särskilt hjärtsvikt. Infektioner i lungorna kan orsakas av bakterier, virus, svamp eller protozoer. Alla kan vara allvarliga sjukdomar.

Precis som människor får hundar influensa och det kan främja uppkomsten av lunginflammation, eftersom det sänker immunförsvaret. Det är därför det är viktigt att alltid vara uppmärksam på din hunds hälsa, ju tidigare behandlingen påbörjas desto större är chansen att den lyckas. Lunginflammation kan vara dödlig.

En näringsfattig kost kan orsaka undernäring och anemi, vilket gör att ditt immunförsvar försämras och risken för lunginflammation ökar.

Äldre hundar och hundar av liten storlek är mer benägna att drabbas av sjukdomen. Vissa raser har genetiska anlag för lunginflammation: pekingeser, pudel toy, yorkshire, chihuahua och Lulu av pomeranian.

Symtom på lunginflammation hos hundar

Det vanligaste och mest synliga symptomet på lunginfektion är dyspné eller andningssvårigheter, särskilt vid inandning. Andningen blir snabb och ytlig. Hunden har ibland svårt att få tillräckligt med syre på grund av att lungvävnaden blir full av vätska, vilket minskar luftutrymmet i alveolerna. Tungan, tandköttet och läpparna kan få en blåaktig eller grå färg. DettaBlå eller grå färg kallas cyanos och är ett tecken på syrebrist i blodet. Kroppstemperaturen blir vanligtvis förhöjd, ibland mer än 40° Celsius. Om lungstockningen orsakas av hjärtsvikt kan temperaturen ligga kvar inom normala gränser, mellan 38,3 och 38,8° Celsius.

Risker för lunginflammation hos hundar

Lunginfektioner är alltid allvarliga, men med tidig diagnos och behandling kan de flesta hundar behandlas framgångsrikt. Enligt vår uppfattning tenderar sjukdomar som orsakas av svamp, såsom blastomykos, att vara de allvarligaste. Tidig upptäckt och korrekt diagnos är mycket viktigt. En veterinär bör konsulteras för att fastställa om orsaken till lungsjukdomen ärrelaterade till hjärtat eller helt enkelt en primär infektion i lungorna.

Behandling av lunginflammation hos hundar

Om du misstänker en lungsjukdom ska veterinären kontaktas omedelbart. Vanligtvis används en rad olika diagnostiska tekniker som röntgen eller ultraljud. Om vätska misstänks kan ett prov tas från bröstkorgen och analyseras. Detta hjälper till att skilja sjukdomar från dem som orsakas av svampar. Om bakterier misstänks förekomma,ett odlings- och känslighetstest kan göras för att identifiera typen av bakterie och därmed välja lämpligt antibiotikum. diuretika ges vanligtvis för att avlägsna överflödig vätska från lungorna.

Scrolla till toppen