Helaas hebben veel rassen als "standaard" het knippen van oren en/of staart. De documentatie van de standaard van het ras die beschikbaar is bij de CBKC is oud en is nog niet bijgewerkt, het belangrijkste is dat deze praktijk nu een misdaad is. Wat wordt beschouwd als CRIMINAL is het knippen van oren en staarten voor ESTHETISCHE doeleinden (alleen voor het uiterlijk). Als de hond een of ander gezondheidsprobleem vertoont waarvan de noodzaak is geverifieerdvan het knippen van oren of staarten, is het geen misdrijf als de arts de procedure uitvoert.

Rassen die geleden hebben onder oorafsnijdingen (conchectomie):

- Doberman

- Pitbull

- Duitse Dog

- Boxer

- Schnauzer

Rassen die geleden hebben onder het couperen van staarten (caudectomie):

- Boxer

- Pinscher

- Doberman

- Schnauzer

- Cocker Spaniël

- Poedel

- Rottweiler

Onder andere races.

Doberman is een van de rassen die lijden aan conchectomie en caudectomie.De twee procedures hadden absoluut esthetische doeleinden en rechtvaardigden daarom niet het veroorzaken van het lijden van deze dieren.Nu wordt de praktijk beschouwd als verminking en milieudelicten.

De Regionale Raad voor Diergeneeskunde (CRMV) waarschuwt dat dierenartsen die de operatie uitvoeren het risico lopen dat hun registratie door de raad wordt geschorst en dat ze hun beroep niet langer mogen uitoefenen. Sinds 2013 is er een federale wet die het beoefenen van caudectomie en conchectomie strafbaar stelt. Zowel dierenartsen als elke persoon die een dergelijke daad begaat, is onderworpen aan een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar.een jaar, naast een boete.

"Het knippen van de staart veroorzaakt onevenwichtigheid bij de honden. De staart wordt door hen gebruikt om te communiceren met andere honden en zelfs met de opvoeders". Het rapport omschreef de operatie als een "verminking". De aanbeveling werd aanvaard door de CNMV (Nationale Raad voor Diergeneeskunde). Naast caudectomie verbiedt de tekst ook het knippen van oren (gebruikelijk bij pitbull en dobermann honden), van stembanden en, bij katten, van denagels.

De fokkers kunnen niet gestraft worden door de Raad, maar zij plegen net zo goed de misdaad en moeten de straf ondergaan.

Artikel 39 van de Wet Milieudelicten verbiedt de mishandeling van dieren, waaronder verminking. Iedereen die betrapt wordt op dergelijke daden kan vervolgd worden.

Als je iemand kent die deze vreselijke daad begaat, of het nu een dierenarts of een "fokker" is, VERWIJDER HET!!!

Het volgt de resolutie:

FEDERALE RAAD VOOR DIERGENEESKUNDE

RESOLUTIE NR. 1.027, VAN 10 MEI 2013

Wijzigt de formulering van § 1, artikel 7, en trekt § 2, artikel 7, beide van Resolutie nr. 877 van 15 februari 2008 in, en trekt artikel 1 van Resolutie nr. 793 van 4 april 2005 in.

De FEDERALE RAAD VOOR VETERINAIRE MEDICIJN - CFMV -, met gebruikmaking van de bevoegdheden die hem zijn verleend door paragraaf f van art. 16 van Wet nr. 5.517, van 23 oktober 1968, geregeld door Decreet nr. 64.704, van 17 juni 1969, besluit:

Art. 1 Wijziging van § 1, artikel 7, door deze te veranderen in één alinea, en intrekking van § 2, artikel 7, beide van Resolutie nr. 877, van 2008, gepubliceerd in het DOU nr. 54, van 19/3/2008 (Afdeling 1, blz. 173/174), die in werking treedt met de volgende formulering:

"Enige alinea: De volgende procedures worden beschouwd als verboden procedures in de diergeneeskundige praktijk: caudectomie, conchectomie en cordectomie bij honden en onychectomie bij katachtigen."

Art. 2 Intrekking van artikel 1 van Resolutie nr. 793 van 2005, gepubliceerd in DOU nr. 64 van 5/4/2005 (Deel 1, blz. 95).

Art. 3 Deze resolutie treedt in werking op de dag van haar bekendmaking, waarbij andersluidende bepalingen worden ingetrokken.

BENEDITO FORTES DE ARRUDA

Voorzitter van de Raad

ANTONIO FELIPE PAULINO DE F. WOUK

Secretaris-generaal

Scroll naar boven