mga lahi na hindi gaanong matalino

Relatibo ang katalinuhan ng aso. Sumulat si Stanley Coren ng isang libro na tinatawag na The Intelligence of Dogs, kung saan niraranggo niya ang 133 breed. Ang katalinuhan ni Coren ay nakabatay sa bilang ng mga pag-uulit na kinuha ng bawat lahi upang matutunan ang isang partikular na utos.

Tingnan ang kumpletong ranking dito at kung paano napunta ang pag-aaral.

Pumunta tayo sa mga karera:

1. Afghan Hound

2. Basenji

3. English Bulldog

4. Chow Chow

5. Borzoi

6. Bloodhound

7. Pekingese

8. Beagle

9. Basset Hound

10. Shih Tzu

Ang English Bulldog ay ang ika-77 sa intelligence ranking

Mag-scroll pataas