Pravila korištenja

Uvod

Korišćenje naše web stranice podliježe sljedećim odredbama i uvjetima korištenja, koji se s vremena na vrijeme mijenjaju (“Uslovi”). Uvjete ćete pročitati zajedno sa svim odredbama, uvjetima ili odricanjem odgovornosti navedenim na stranicama naše web stranice. Pažljivo pregledajte Uslove. Uslovi se primjenjuju na sve korisnike naše web stranice, uključujući, bez ograničenja, korisnike koji su pretraživači, kupce, trgovce, prodavce i/ili saradnike sadržaja. Ako pristupite i koristite ovu web stranicu, prihvatate i slažete se da ćete biti vezani i pridržavati se Uvjeta i naše Politike privatnosti. Ako se ne slažete s Uvjetima ili našom Politikom privatnosti, niste ovlašteni pristupiti našoj web stranici, koristiti bilo koju od usluga naše web stranice ili naručiti na našoj web stranici.

Korišćenje naše web stranice

Slažete se da koristite našu web stranicu u legitimne svrhe, a ne u bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu svrhu, uključujući bez ograničenja, kršenje bilo kojeg zakona o intelektualnom vlasništvu ili privatnosti. Pristajanjem na Uslove, izjavljujete i jamčite da ste barem punoljetni u svojoj državi ili pokrajini prebivališta i da ste pravno sposobni za sklapanje obavezujućeg ugovora.

Slažete se da nećete koristiti našu web stranicu obavljati bilo koju aktivnost koja bi predstavljala građansko ili krivično djelo ili kršila bilo koji zakon. Slažete se da nećete pokušavati ometati mrežu ili sigurnosne značajke naše web stranice ili dobitineovlašteni pristup našim sistemima.

Slažete se da ćete nam dati tačne lične podatke, kao što su vaša e-mail adresa, poštanska adresa i drugi podaci za kontakt kako bismo dovršili vašu narudžbu ili vas kontaktirali po potrebi. Slažete se da ćete odmah ažurirati svoj račun i informacije. Vi nas ovlašćujete da prikupljamo i koristimo ove informacije kako bismo vas kontaktirali u skladu s našom Politikom privatnosti.

Opći uvjeti

Zadržavamo pravo da odbijemo uslugu bilo kome, u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga . Zadržavamo pravo da izvršimo bilo kakve izmjene na web stranici, uključujući ukidanje, promjenu, suspendiranje ili ukidanje bilo kojeg aspekta web stranice u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave. Možemo nametnuti dodatna pravila ili ograničenja za korištenje naše web stranice. Slažete se da ćete redovno pregledavati Uslove i vaš nastavak pristupa ili korištenja naše web stranice znači da se slažete sa svim promjenama.

Slažete se da nećemo biti odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve izmjene, suspenzije ili ukidanje naše web stranice ili za bilo koju uslugu, sadržaj, funkciju ili proizvod koji se nudi putem naše web stranice.

Veze ka web stranicama trećih strana

Veze sa ili na web stranice izvan naše web stranice namijenjene su praktičnosti samo. Ne pregledavamo, ne odobravamo, ne odobravamo ili kontrolišemo, i nismo odgovorni za bilo koje stranice povezane sa ili na našu web stranicu, sadržaj tih stranica, treće strane navedene na njima ili njihoveproizvoda i usluga. Povezivanje na bilo koju drugu stranicu je na vaš isključivi rizik i mi nećemo biti odgovorni ili odgovorni za bilo kakvu štetu u vezi s povezivanjem. Veze ka softverskim stranicama koje se mogu preuzeti služe samo radi pogodnosti i mi nismo odgovorni ili odgovorni za bilo kakve poteškoće ili posljedice povezane s preuzimanjem softvera. Korišćenje bilo kog preuzetog softvera regulisano je uslovima ugovora o licenci, ako postoji, koji prati softver ili je isporučen sa softverom.

Vaši lični podaci

Pogledajte našu Politiku privatnosti da biste saznali više kako prikupljamo, koristimo i dijelimo vaše lične podatke.

Greške i propusti

Imajte na umu da naša web stranica može sadržavati tipografske greške ili netočnosti i možda neće biti potpuna ili aktuelna. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste i da promijenimo ili ažuriramo informacije u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave (uključujući i nakon podnošenja narudžbe). Takve greške, netačnosti ili propusti mogu se odnositi na opis proizvoda, cijene, promociju i dostupnost i zadržavamo pravo da otkažemo ili odbijemo bilo koju narudžbu na osnovu netačnih informacija o cijeni ili dostupnosti, u mjeri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom.

Ne preuzimamo na sebe da ažuriramo, mijenjamo ili pojašnjavamo informacije na našoj web stranici, osim u skladu sa zakonom.

Odricanje od odgovornosti i ograničenje odgovornosti

Preuzimate sveodgovornost i rizik u vezi s vašim korištenjem naše web stranice, koja se pruža „kao što je“ bez garancija, izjava ili uvjeta bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih, u pogledu informacija kojima se pristupa sa ili putem naše web stranice, uključujući bez ograničenja, sve sadržaj i materijali, te funkcije i usluge koje se pružaju na našoj web stranici, a sve su pružene bez jamstva bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na jamstva u vezi dostupnosti, tačnosti, potpunosti ili korisnosti sadržaja ili informacija, neprekinut pristup i sve garancije vlasništva, nekršenja, mogućnosti za prodaju ili podobnosti za određenu svrhu. Ne jamčimo da će naša web stranica ili njeno funkcioniranje ili sadržaj i materijal usluga koje su na taj način dostupni biti pravovremeni, sigurni, neprekinuti ili bez grešaka, da će nedostaci biti ispravljeni, ili da će naše web stranice ili serveri koji čine našu web stranicu dostupni su bez virusa ili drugih štetnih komponenti.

Korištenje naše web stranice je na vaš isključivi rizik i preuzimate punu odgovornost za sve troškove povezane s vašim korištenjem naše web stranice. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu bilo koje vrste u vezi s korištenjem naše web stranice.

Ni u kom slučaju nećemo mi, ili naše podružnice, naš ili njihovi odgovarajući pružatelji sadržaja ili usluga, ili bilo koji od naših ili njihovih odgovarajući direktori, službenici, agenti, izvođači, dobavljači ilizaposleni će biti odgovorni prema vama za bilo koju direktnu, indirektnu, posebnu, slučajnu, posljedičnu, primjernu ili kaznenu štetu, gubitke ili uzroke radnje, ili izgubljeni prihod, izgubljenu dobit, izgubljeni posao ili prodaju, ili bilo koju drugu vrstu štete, bilo da se zasniva na ugovor ili delikt (uključujući nemar), strogu odgovornost ili na neki drugi način, koji proizlazi iz vaše upotrebe, ili nemogućnosti korištenja, ili izvođenja, naše web stranice ili sadržaja ili materijala ili funkcionalnosti putem naše web stranice, čak i ako smo obaviješteni o mogućnost takve štete.

Određene jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenje odgovornosti ili isključenje ili ograničenje određenih šteta. U takvim jurisdikcijama, neka ili sva gore navedena odricanja od odgovornosti, isključenja ili ograničenja, možda se ne odnose na vas i naša odgovornost će biti ograničena na maksimalnu mjeru dozvoljenu zakonom.

Obeštećenje

Vi saglasni ste da nas branite i obeštetite, i da nas i naše filijale držimo bezopasnim, i naše i njihove odgovarajuće direktore, službenike, agente, ugovarače i zaposlenike od bilo kakvih gubitaka, obaveza, potraživanja, troškova (uključujući pravne naknade) na bilo koji način koji proizlaze iz , u vezi ili u vezi s vašim korištenjem naše web stranice, vašim kršenjem Uslova ili objavljivanjem ili prijenosom bilo kojeg materijala na ili putem web stranice od strane vas, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koja treća strana tvrdi da su bilo koje informacije ili materijali koje ste dali kršena bilo koja vlasnička prava trećih strana.

Cijeli ugovor

Uslovi i svi dokumenti izričito navedeni u njima predstavljaju cjelokupni ugovor između vas i nas u vezi sa predmetom Uslova i zamjenjuju svaki prethodni dogovor, razumijevanje ili dogovor između vas i nas, bilo usmenog ili pismenog. I vi i mi potvrđujemo da se, prilikom sklapanja ovih Uslova, ni vi ni mi nismo oslanjali na bilo kakvu izjavu, obavezu ili obećanje dato od strane druge strane ili implicirano iz bilo čega što je rečeno ili napisano između vas i nas prije takvih Uslova, osim kako je izričito navedeno u Uslovima.

Odricanje

Naš propust da iskoristimo ili provedemo bilo koje pravo ili odredbu Uslova neće predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe. Naše odricanje od bilo kakvog neizvršenja obaveza neće predstavljati odricanje od bilo kojeg naknadnog neizvršenja obaveza. Nikakvo odricanje s naše strane nije efektivno osim ako vam nije saopšteno u pisanoj formi.

Naslovi

Svi naslovi i naslovi ovdje su samo radi pogodnosti.

Razdvojljivost

Ako bilo koje od nadležnih organa utvrdi da je bilo koja od odredbi Uslova nevažeća, nezakonita ili neprovediva, takva odredba će do te mjere biti odvojena od preostalih Uslova, koji će i dalje biti važeći i provedivi u najvećoj mjeri dopuštenoj od strane zakon.

Pitanja ili nedoumice

Sva pitanja, komentare i povratne informacije pošaljite nam na"info@:domena"

Skrolaj na vrh