carreiras

razas menos intelixentes

A intelixencia dun can é relativa. Stanley Coren escribiu un libro chamado The Intelligence of Dogs, onde clasificou 133 razas. A intelixencia de Coren baséase no número de repeticións que levou a cab...

Desprazarse arriba