Მოხმარების პირობები

შესავალი

ჩვენი ვებსაიტის გამოყენება ექვემდებარება გამოყენების შემდეგ წესებსა და პირობებს, რომლებიც დროდადრო იცვლება („პირობები“). წესები თქვენ მიერ ერთად უნდა წაიკითხოთ ჩვენი ვებსაიტის გვერდებზე მოწოდებული პირობების, პირობების ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვის შესახებ. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ პირობებს. პირობები ვრცელდება ჩვენი ვებსაიტის ყველა მომხმარებლისთვის, მათ შორის, შეუზღუდავად, მომხმარებლები, რომლებიც არიან ბრაუზერები, მომხმარებლები, მოვაჭრეები, მოვაჭრეები და/ან კონტენტის კონტრიბუტორები. თუ თქვენ შედიხართ და იყენებთ ამ ვებსაიტს, თქვენ ეთანხმებით და ეთანხმებით ვალდებულებას და შეასრულებთ პირობებს და ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. თუ არ ეთანხმებით პირობებს ან ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, თქვენ არ ხართ უფლებამოსილი შეხვიდეთ ჩვენს ვებსაიტზე, გამოიყენოთ ჩვენი ვებსაიტის რომელიმე სერვისი ან განათავსოთ შეკვეთა ჩვენს ვებსაიტზე.

ჩვენი ვებსაიტის გამოყენება

თქვენ თანახმა ხართ გამოიყენოთ ჩვენი ვებგვერდი ლეგიტიმური მიზნებისთვის და არა რაიმე უკანონო ან არაავტორიზებული მიზნებისთვის, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი ინტელექტუალური საკუთრების ან კონფიდენციალურობის კანონის დარღვევით. პირობებზე დათანხმებით, თქვენ აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ ხართ სულ მცირე სრულწლოვანების ასაკი თქვენს საცხოვრებელ შტატში ან პროვინციაში და კანონიერად შეგიძლიათ დადოთ სავალდებულო ხელშეკრულება.

თქვენ ეთანხმებით, რომ არ გამოიყენოთ ჩვენი ვებგვერდი განახორციელოს ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც წარმოადგენს სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის დანაშაულს ან დაარღვევს რაიმე კანონს. თქვენ ეთანხმებით, რომ არ ცდილობთ ჩაერიოთ ჩვენი ვებსაიტის ქსელში ან უსაფრთხოების ფუნქციებში ან მოიპოვოთჩვენს სისტემებზე არაავტორიზებული წვდომა.

თქვენ თანახმა ხართ მოგვაწოდოთ ზუსტი პერსონალური ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი ელ. ფოსტის მისამართი, საფოსტო მისამართი და სხვა საკონტაქტო ინფორმაცია, რათა შეასრულოთ თქვენი შეკვეთა ან დაგიკავშირდეთ საჭიროებისამებრ. თქვენ თანახმა ხართ დროულად განაახლოთ თქვენი ანგარიში და ინფორმაცია. თქვენ გვაძლევთ უფლებას, შევაგროვოთ და გამოვიყენოთ ეს ინფორმაცია თქვენთან დასაკავშირებლად ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

ზოგადი პირობები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი თქვან ნებისმიერ დროს მომსახურებაზე ნებისმიერი მიზეზით. . ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევიტანოთ ნებისმიერი ცვლილება ვებსაიტზე, მათ შორის ვებგვერდის ნებისმიერი ასპექტის შეწყვეტის, შეცვლის, შეჩერების ან შეწყვეტის ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე. ჩვენ შეიძლება დავაწესოთ დამატებითი წესები ან შეზღუდვები ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებაზე. თქვენ თანახმა ხართ რეგულარულად გადახედოთ პირობებს და თქვენი მუდმივი წვდომა ან ჩვენი ვებსაიტის გამოყენება ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით ნებისმიერ ცვლილებას.

თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი თქვენი ან მესამე მხარის წინაშე რაიმე მოდიფიკაციის, შეჩერებისთვის ან ჩვენი ვებსაიტის ან ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით შემოთავაზებული ნებისმიერი სერვისის, შინაარსის, ფუნქციის ან პროდუქტის შეწყვეტა.

ბმულები მესამე მხარის ვებსაიტებზე

ბმულები ჩვენი ვებსაიტის გარეთ ან ვებსაიტებზე გამიზნულია მოხერხებულობისთვის მხოლოდ. ჩვენ არ განვიხილავთ, არ ვადასტურებთ, ვამტკიცებთ ან ვაკონტროლებთ და არ ვართ პასუხისმგებელი ჩვენს ვებსაიტზე დაკავშირებულ ნებისმიერ საიტზე, ამ საიტების შინაარსზე, მასში დასახელებულ მესამე მხარეებზე ან მათზე.პროდუქტები და მომსახურება. ნებისმიერ სხვა საიტთან დაკავშირება მხოლოდ თქვენი რისკის ქვეშაა და ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი რაიმე ზიანს კავშირთან დაკავშირებით. ჩამოტვირთვადი პროგრამული საიტების ბმულები მხოლოდ მოხერხებულობისთვისაა და ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი პროგრამული უზრუნველყოფის ჩამოტვირთვასთან დაკავშირებულ სირთულეებზე ან შედეგებზე. ნებისმიერი ჩამოტვირთული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება რეგულირდება სალიცენზიო ხელშეკრულების პირობებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომლებიც თან ახლავს ან მოწოდებულია პროგრამულ უზრუნველყოფასთან ერთად.

თქვენი პერსონალური ინფორმაცია

გთხოვთ, იხილოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რათა შეიტყოთ ამის შესახებ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ და ვაზიარებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას.

შეცდომები და გამოტოვებები

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენი ვებსაიტი შეიძლება შეიცავდეს ტიპოგრაფიულ შეცდომებს ან უზუსტობებს და შეიძლება არ იყოს სრული ან მიმდინარე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გამოვასწოროთ ნებისმიერი შეცდომა, უზუსტობა ან გამოტოვება და შევცვალოთ ან განაახლოთ ინფორმაცია ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე (მათ შორის შეკვეთის გაგზავნის შემდეგ). ასეთი შეცდომები, უზუსტობები ან უზუსტობები შეიძლება ეხებოდეს პროდუქტის აღწერას, ფასს, აქციას და ხელმისაწვდომობას და ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ან უარვყოთ ნებისმიერი შეკვეთა, რომელიც განთავსებულია არასწორი ფასების ან ხელმისაწვდომობის შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე, მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართული ზომით.

ჩვენ არ ვიღებთ ვალდებულებას განაახლონ, შეცვალოთ ან დავაზუსტოთ ინფორმაცია ჩვენს ვებსაიტზე, გარდა კანონით მოთხოვნილი შემთხვევებისა.

უარი პასუხისმგებლობისა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

თქვენ ითვლებით ყველაპასუხისმგებლობა და რისკი თქვენს მიერ ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით, რომელიც მოწოდებულია „როგორც არის“ გარანტიების, წარმომადგენლობისა თუ რაიმე სახის პირობების გარეშე, გამოხატული თუ ნაგულისხმევი, ჩვენს ვებსაიტზე წვდომის შესახებ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, ყველა შიგთავსი და მასალები, და ფუნქციები და სერვისები, რომლებიც უზრუნველყოფილია ჩვენს ვებსაიტზე, ყველა მათგანი უზრუნველყოფილია რაიმე სახის გარანტიის გარეშე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ კონტენტის ან ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, სიზუსტის, სისრულის ან სარგებლიანობის, უწყვეტი წვდომისა და ნებისმიერი გარანტიების შესახებ. საკუთრების უფლება, არადარღვევა, ვაჭრობა ან ვარგისიანობა კონკრეტული მიზნისთვის. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ჩვენი ვებსაიტი ან მისი ფუნქციონირება ან ამით ხელმისაწვდომი სერვისების შინაარსი და მასალა იქნება დროული, უსაფრთხო, უწყვეტი ან უშეცდომოდ, რომ დეფექტები გამოსწორდება, ან რომ ჩვენი ვებსაიტები ან სერვერები, რომლებიც ქმნიან ჩვენს ვებგვერდს. ხელმისაწვდომია ვირუსებისა და სხვა მავნე კომპონენტებისგან თავისუფალი.

ჩვენი ვებსაიტის გამოყენება მხოლოდ თქვენი რისკის ქვეშაა და თქვენ იღებთ სრულ პასუხისმგებლობას თქვენს მიერ ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ხარჯზე. ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ნებისმიერი სახის ზიანისთვის, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებასთან.

არავითარ შემთხვევაში არ ვიქნებით ჩვენ, ან ჩვენი შვილობილი კომპანიები, ჩვენი ან მათი შესაბამისი შინაარსის ან სერვისის პროვაიდერები, ან რომელიმე ჩვენი ან მათი შესაბამისი დირექტორები, ოფიცრები, აგენტები, კონტრაქტორები, მომწოდებლები ანთანამშრომლები პასუხისმგებელნი არიან თქვენს წინაშე ნებისმიერი პირდაპირი, არაპირდაპირი, სპეციალური, შემთხვევითი, თანმიმდევრული, სამაგალითო ან სადამსჯელო ზიანის, ზარალის ან ქმედების მიზეზის, ან დაკარგული შემოსავლის, დაკარგული მოგების, დაკარგული ბიზნესის ან გაყიდვების ან ნებისმიერი სხვა სახის ზიანისთვის, კონტრაქტი ან დელიქტური (მათ შორის დაუდევრობა), მკაცრი პასუხისმგებლობა ან სხვაგვარი, რომელიც წარმოიქმნება ჩვენი ვებსაიტის გამოყენების, ან გამოყენების შეუძლებლობის ან შესრულებით ჩვენი ვებსაიტის ან შინაარსის ან მასალის ან ფუნქციონირების გამო, მაშინაც კი, თუ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ასეთი ზიანის შესაძლებლობა.

გარკვეული იურისდიქცია არ იძლევა პასუხისმგებლობის შეზღუდვას ან გარკვეული ზიანის გამორიცხვას ან შეზღუდვას. ასეთ იურისდიქციებში, ზოგიერთი ან ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი უარი პასუხისმგებლობაზე, გამორიცხვა ან შეზღუდვა შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე და ჩვენი პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება კანონით დაშვებული მაქსიმალური ზომით.

ანაზღაურება

თქვენ თანახმა ვართ დავიცვათ და აგვინაზღაუროთ ჩვენ და ჩვენი ფილიალები უვნებლად, და ჩვენი და მათი შესაბამისი დირექტორები, ოფიცრები, აგენტები, კონტრაქტორები და თანამშრომლები ნებისმიერი ზარალის, ვალდებულებების, პრეტენზიების, ხარჯების (მათ შორის, იურიდიული მოსაკრებლების) წინააღმდეგ. დაკავშირებულია ან დაკავშირებულია თქვენს მიერ ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებასთან, წესების დარღვევასთან, ან ვებსაიტზე რაიმე მასალის განთავსებასთან ან გადაცემასთან თქვენს მიერ, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით, ნებისმიერი მესამე მხარის მტკიცებით, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია ან მასალა თქვენს მიერ მოწოდებული არღვევსნებისმიერი მესამე მხარის საკუთრების უფლებებზე.

მთელი შეთანხმება

პირობები და მათში პირდაპირ მითითებული ნებისმიერი დოკუმენტი წარმოადგენს მთელ შეთანხმებას თქვენსა და ჩვენს შორის პირობების საგანთან დაკავშირებით და ანაცვლებს ნებისმიერი წინასწარი შეთანხმება, გაგება ან შეთანხმება თქვენსა და ჩვენს შორის, ზეპირი თუ წერილობითი. როგორც თქვენ, ასევე ჩვენ ვაღიარებთ, რომ წინამდებარე პირობებზე შესვლისას, არც თქვენ და არც ჩვენ არ დავეყრდნოთ სხვის მიერ მიცემულ რაიმე წარმოდგენას, ვალდებულებას ან დაპირებას ან ნაგულისხმევს რაიმე ნათქვამიდან ან დაწერილისაგან თქვენსა და ჩვენს შორის ასეთ პირობებამდე, გარდა პირდაპირ ნათქვამისა. პირობებში.

უარყოფა

ჩვენი მიერ პირობების რომელიმე უფლების ან დებულების განხორციელების ან აღსრულება არ წარმოადგენს უარის თქმას ამ უფლებაზე ან დებულებაზე. ჩვენს მიერ უარის თქმა ნებისმიერ ნაგულისხმევზე არ წარმოადგენს უარის თქმას რაიმე შემდგომ ნაგულისხმევზე. ჩვენ მიერ არანაირი უარი არ არის ეფექტური, თუ ის წერილობით არ იქნება მოწოდებული.

სათაურები

აქ ნებისმიერი სათაური და სათაური მხოლოდ მოხერხებულობისთვისაა.

განცალკევება

თუ რომელიმე კომპეტენტური ორგანოს მიერ დადგენილია, რომ პირობების რომელიმე დებულება არის არასწორი, უკანონო ან არააღსასრულებელი, ასეთი დებულება იმ მოცულობით ჩამოიჭრება დარჩენილი პირობებისგან, რომლებიც კვლავ იქნება მოქმედი და აღსრულებული ნებადართულის მიერ კანონი.

კითხვები ან შეშფოთება

გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ ყველა შეკითხვა, კომენტარი და გამოხმაურება მისამართზე"[email protected]"

დასაწყისში გადასვლა