រឿងគួរឱ្យរំភើប

Hachiko ជួបជុំជាមួយគ្រូរបស់គាត់ជានិមិត្តរូប តាមរយៈរូបសំណាកថ្មី។

រឿងស្នេហាដ៏ស្រស់ស្អាតរវាងឆ្កែ Hachiko និងម្ចាស់របស់វា អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម និងសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Hidesaburō Ueno ត្រូវបានគេហៅថាជានិមិត្តរូបនៃសមភាពនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់អ្ន...

អូសទៅកំពូល