Амьдралын үе шатууд

Ахмад нохойгоо өвчний шинж тэмдэг илэрвэл ажиглаарай

Нохой нас ахих тусам түүний биеийн тогтолцооны үйл ажиллагаанд хэд хэдэн өөрчлөлт гарах магадлалтай. Эдгээрийн зарим нь хөгшрөлтийн үйл явцаас үүдэлтэй хэвийн өөрчлөлтүүд байх болно, бусад нь өвчний ш...

Настай нохойн хэвийн хөгшрөлт ба хүлээгдэж буй өөрчлөлтүүд

Амьтны хөгшрөлтийн явцад түүний биед тодорхой өөрчлөлтүүд гарна гэж бид хүлээж байна. Эдгээр өөрчлөлтүүд нь амьтны төрөл зүйл бүрт ижил биш байж болно. Зарим амьтдын зүрхэнд өөрчлөлт орох нь элбэг бай...

Дээд тал рүү орох