Нохойн оюун ухаан харьцангуй юм. Стэнли Корен "Нохойн оюун ухаан" хэмээх ном бичиж, 133 үүлдрийг эрэмбэлсэн байна. Корены оюун ухаан нь өгөгдсөн командыг сурахын тулд уралдаан тус бүрийн давталтын тоонд тулгуурладаг.

Бүтэн эрэмбийг эндээс харна уу, судалгаа хэрхэн явагдсаныг харна уу.

Уралдаан руугаа явцгаая:

1. Афган нохой

2. Басэнжи

3. Англи бульдог

4. Чоу Чоу

5. Борзой

6. Bloodhound

7. Бээжин хэл

8. Beagle

9. Basset Hound

10. Ших Цзу

Англи бульдог нь тагнуулын рейтингийн 77-р байранд ордог

Дээшээ шилжих