ਸਿਹਤ

ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਟਿਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ-ਫਲੀ/ਐਂਟੀ-ਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ...

ਕੁੱਤਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ! ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਲ...

7 ਦੇਖਭਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ, ਸਾਥ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦ...

ਦਿਲ ਦਾ ਕੀੜਾ (ਦਿਲ ਦਾ ਕੀੜਾ)

ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1847 ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀੜਾ ਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 50 ਰਾਜ...

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆ

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਜਲਣ ਜੋ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਨਿਊਮੋਨਾਈਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਮੂਨੀਆ ਲਾਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕ...

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ

ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੰਡ (ਗਲੂਕੋਜ਼) ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰ...

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ

ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ($$$) ਇਸਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ...

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਸਰ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ...

ਬਰਨ: ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਬਰਨੇਸ ਮੱਖੀ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ (ਭਾਵ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ) ਦੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ...

ਭੋਜਨ ਜੋ ਮਲ ਦੀ ਗੰਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਅੰਦਰੂਨੀ / ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ

ਕੁੱਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ...

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀੜੇ ਆਦਿ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਰਲ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ...

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਰਟਰ - ਜੋਖਮ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਟਾਰਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਊਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਦੰਦ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨ...

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ: ਕਾਰਨ, ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ, ਸੰਕੇਤ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ...

ਸੀਨੀਅਰ ਕੁੱਤੇ ਭੋਜਨ

ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ "ਉੱਤਮ ਉਮਰ" ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸ...

ਅਨਾਥ ਨਵਜੰਮੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ

ਕਤੂਰੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ! ਅਤੇ ਹੁਣ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਨਵਜੰਮੇ ਕਤੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜ...

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ, ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ (ਏਡੀਜ਼ ਏਜੀਪਟੀ) ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡੀਸ ਏਪੀਪਟੀ ਮੱਛਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਸਪੰਜ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਮੱ...

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੜਨਾ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਝੜਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ...

ਕੁੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ: ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਰ ਕੁ...

ਕੈਨਾਈਨ ਓਟਿਟਿਸ - ਕਾਰਨ, ਲੱਛਣ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਕੈਨੀਨ ਓਟਿਟਿਸ ਇੱਕ ਸੋਜਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ...

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਗੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ

ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ Facebook 'ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ: ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁੰਘਦੇ ​​ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਧ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ...

ਉੱਪਰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ