ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਪੂਛ ਕੱਟਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੂਛ ਕੱਟਣ ਲਈ "ਡਿਫਾਲਟ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CBKC ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਨਸਲ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੁਹਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ (ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਖ ਲਈ) ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਛਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਨ ਜਾਂ ਪੂਛ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਕੰਨ ਕੱਟਣ (ਕੰਨੈਕਟੋਮੀ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ:

– ਡੋਬਰਮੈਨ

– ਪਿਟ ਬੁੱਲ

– ਗ੍ਰੇਟ ਡੇਨ

– ਬਾਕਸਰ

– ਸ਼ਨੌਜ਼ਰ

ਜਾਤੀਆਂ ਟੇਲ ਡੌਕਿੰਗ (caudectomy):

– ਬਾਕਸਰ

– ਪਿਨਸ਼ਰ

– ਡੋਬਰਮੈਨ

– ਸ਼ਨਾਉਜ਼ਰ

– Cocker Spaniel

– Poodle

– Rottweiler

ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ।

ਡੋਬਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕੰਨਕੈਕਟੋਮੀ ਅਤੇ ਟੇਲੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਹਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ, ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ (CRMV) ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ. 2013 ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕੈਡੈਕਟੋਮੀ ਅਤੇ ਕੰਨਕੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਪੂਛ ਡੌਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੁੱਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਛ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ "ਵਿਗਾੜ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ CNMV (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ) ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸਟ ਕੰਨ ਕੱਟਣ (ਪਿਟਬੁੱਲ ਅਤੇ ਡੋਬਰਮੈਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ), ਵੋਕਲ ਕੋਰਡ ਅਤੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ "ਬਰੀਡਰ" ਹੋਵੇ, ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ!!!

ਮਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਫੈਡਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ

ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1.027, ਮਈ 10, 2013

§ 1 ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 7, ਅਤੇ § 2, ਆਰਟੀਕਲ 7, 15 ਫਰਵਰੀ, 2008 ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ. 877 ਦੇ ਦੋਵੇਂ, ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2005 ਦੇ ਮਤੇ ਨੰ. 793 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘੀ ਕੌਂਸਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ - CFMV - ਕਲਾ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ f ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 5,517 ਦੇ 16, ਦੇ 23 ਦੇਅਕਤੂਬਰ 1968, 17 ਜੂਨ, 1969 ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੰਬਰ 64.704 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ, ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਕਲਾ। 1 ਸੰਸ਼ੋਧਨ § 1, ਆਰਟੀਕਲ 7, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ § 2, ਆਰਟੀਕਲ 7, 2008 ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੰ. 877 ਦੇ ਦੋਵੇਂ, 3/19/2008 (ਸੈਕਸ਼ਨ 1, 2008 ਦੇ DOU ਨੰ. 54 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ pg.173/174). ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਡੈਕਟੋਮੀ, ਕੰਨਕੈਕਟੋਮੀ ਅਤੇ ਕੋਰਡੈਕਟਮੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਨੀਚੈਕਟੋਮੀ।”

ਕਲਾ। ਕਲਾ। 3 ਇਹ ਮਤਾ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਨੇਡਿਟੋ ਫੋਰਟਿਸ ਡੇ ਆਰਰੂਡਾ

ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ

ਐਂਟੋਨੀਓ ਫੇਲਿਪ ਪਾਉਲੀਨੋ ਡੇ F. WOUK

ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ

ਉੱਪਰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ