Odstrihnutie uší a chvosta psa je trestný čin

Žiaľ, mnohé rasy majú ako "štandard" strihanie uší a/alebo chvosta. Dokumentácia štandardu rasy, ktorú má CBKC k dispozícii, je stará a ešte nebola aktualizovaná, dôležité je, že táto prax je teraz trestná. Čo sa považuje za KRIMINÁLNE, je strihanie uší a chvosta na ESTETICKÉ účely (len pre vzhľad). Ak pes predstavuje nejaký zdravotný problém, ktorý je overený, je potrebnérezanie uší alebo chvosta, nie je trestným činom, ak zákrok vykoná lekár.

Plemená, ktoré trpeli orezaním uší (konchektómiou):

- Dobrman

- Pitbull

- Nemecká doga

- Boxer

- Knírač

Plemena, ktorým bol odrezaný chvost (kaudektómia):

- Boxer

- Pinscher

- Dobrman

- Knírač

- Kokeršpaniel

- Pudel

- Rotvajler

Okrem iných pretekov.

Dobrman je jedným z plemien, ktoré trpia konchektómiou a kaudektómiou.Tieto dva zákroky mali absolútne estetické účely, a preto neospravedlňovali spôsobovanie utrpenia týmto zvieratám.V súčasnosti sa tento postup považuje za mrzačenie a ekologický zločin.

Regionálna veterinárna rada (CRMV) upozorňuje, že veterinárni lekári, ktorí tento zákrok vykonajú, sa vystavujú riziku, že im rada pozastaví registráciu a nebudú môcť ďalej vykonávať svoju profesiu. Od roku 2013 platí federálny zákon, podľa ktorého je vykonávanie kaudektómie a konchektómie trestným činom. Veterinárnym lekárom aj všetkým osobám, ktoré sa takéhoto činu dopustia, hrozí trest odňatia slobody od troch mesiacov dojeden rok, okrem pokuty.

"Odstrihnutie chvosta spôsobuje psom nerovnováhu. Chvost im slúži na komunikáciu s inými psami a dokonca aj s vychovávateľmi." V správe sa táto operácia opisuje ako "mrzačenie". Odporúčanie prijala CNMV (Národná rada pre veterinárnu medicínu). Okrem kaudektómie sa v texte zakazuje aj odstrihnutie uší (bežné u psov pittbull a dobermann), hlasiviek a u mačieknechty.

Rada nemôže potrestať chovateľov, ale tí sa rovnako dopúšťajú trestného činu a podliehajú sankcii.

Článok 39 zákona o trestných činoch proti životnému prostrediu zakazuje zlé zaobchádzanie so zvieratami, ktoré zahŕňa aj mrzačenie. Každý, kto bude prichytený pri páchaní takýchto činov, môže byť stíhaný.

Ak poznáte niekoho, kto sa dopúšťa tohto hrozného činu, či už je to veterinár alebo "chovateľ", ODMIETNITE TO!!!

Vyplýva z uznesenia:

FEDERÁLNA RADA PRE VETERINÁRNE LEKÁRSTVO

UZNESENIE Č. 1.027 Z 10. MÁJA 2013

Mení znenie § 1 článku 7 a ruší § 2 článku 7, obidva uznesenia č. 877 z 15. februára 2008, a ruší článok 1 uznesenia č. 793 zo 4. apríla 2005.

FEDERÁLNA RADA PRE VETERINÁRNE LEKÁRSTVO - CFMV - na základe právomocí, ktoré jej boli udelené podľa článku 16 písm. f) zákona č. 5.517 z 23. októbra 1968, upraveného dekrétom č. 64.704 zo 17. júna 1969, rozhoduje:

Čl. 1 Zmeniť § 1 čl. 7, zmeniť ho na jediný odsek a zrušiť § 2 čl. 7, oba z uznesenia č. 877 z roku 2008, uverejneného v DOU č. 54 z 19. 3. 2008 (§ 1, s. 173/174), ktoré nadobúda účinnosť v tomto znení:

"Jediný odsek. Za zakázané postupy vo veterinárnej lekárskej praxi sa považujú: kaudektómia, konchektómia a kordektómia u psov a onychektómia u mačkovitých šeliem."

Čl. 2 Zrušenie článku 1 uznesenia č. 793 z roku 2005 uverejneného v DOU č. 64 z 5. 4. 2005 (oddiel 1, s. 95).

Čl. 3 Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia a ruší ustanovenia, ktoré sú v rozpore s ním.

BENEDITO FORTES DE ARRUDA

Predseda Rady

ANTONIO FELIPE PAULINO DE F. WOUK

Generálny tajomník

Posunúť hore