ขั้นตอนของชีวิต

เฝ้าดูสุนัขแก่ของคุณเพื่อหาสัญญาณของการเจ็บป่วย

เมื่อสุนัขอายุมากขึ้น มีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในการทำงานของระบบร่างกาย บางส่วนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตามปกติเนื่องจากกระบวนการชรา บางส่วนอาจบ่งบอกถึงโรค ระวังสุนัขของคุณเสมอ โดยเฉพาะอย่างย...

อายุปกติและการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในสุนัขสูงวัย

เราคาดว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะเกิดขึ้นในร่างกายของสัตว์เมื่ออายุมากขึ้น การปรับเปลี่ยนเหล่านี้อาจไม่เหมือนกันในสัตว์แต่ละชนิด ในสัตว์บางชนิด การเปลี่ยนแปลงของหัวใจเป็นเรื่องปกติ ในขณะที่สัตว์อื่นๆ...

เลื่อนขึ้นไปด้านบน