Ci yn pwyso o'i ben i'r wal

Mae gwasgu'r pen yn erbyn y wal yn arwydd nad yw rhywbeth yn iawn gyda'r ci. Ewch at y milfeddyg AR UNWAITH! Mae angen i bawb wybod hyn, felly darllenwch yr erthygl a RHANNWCH. Pan fydd perchennog ci...

Niwmonia mewn cŵn

Mae haint neu lid ar yr ysgyfaint sy'n achosi llid yn cael ei adnabod fel niwmonitis . Os yw hylif yn cronni y tu mewn i feinwe'r ysgyfaint, yna fe'i gelwir yn niwmonia . Gall niwmonia ddigwydd...

hypoglycemia mewn cŵn

Gall siwgr gwaed isel, a elwir yn dechnegol hypoglycemia, ddigwydd os oes gan eich anifail anwes pancreas nad yw'n gweithio. Mae'r pancreas yn cynhyrchu inswlin, sy'n cymryd siwgr (glwcos) i gelloedd...

cŵn yn cymryd hunlun

Daeth y lluniau “selfie” yn ffasiynol ar y rhyngrwyd o flwyddyn yn ôl (2013/2014). Mae hunluniau yn ffotograffau y mae'r person yn eu tynnu ohono'i hun (gall fod ar ei ben ei hun neu gyda ffrindiau...

arwyddion cwn

Nabod arwydd eich ci a darganfod mwy amdano! Capricorn – 12/22 i 01/21 Caru yn yr awyr agored. Tueddu i fyw blynyddoedd lawer. Mae'n sefyll allan fel traciwr o bethau neu bobl. Aquarius – 01/22...

bridiau cŵn tawelach

Rydym yn derbyn llawer o e-byst gan bobl sydd eisiau ci tawel a llonydd. Rydym eisoes wedi rhestru yma ar y safle y bridiau mwyaf cynhyrfus ac rydym hefyd yn eich dysgu sut i gael ci tawel gartref: Sy...

Sgrolio i'r brig