Hyfforddiant

Sut i hyfforddi ci

Efallai y bydd rhai pobl hyd yn oed yn meddwl bod hyfforddiant yn troi'r ci yn robot ac yn ei amddifadu o wneud yr hyn y mae ei eisiau. Wel, rydym yn eich gwahodd i ddarllen yr erthygl hon: pam mae hy...

Ci bach yn brathu llawer

Maen nhw'n dweud bod gan bob jôc ronyn o wirionedd, ond pan ddaw hi at gŵn, a allwn ni ddweud yr un peth? Rwyf am fynd i'r afael â phwnc sydd fel arfer yn gyffredin ymhlith tiwtoriaid cŵn bach: brathi...

Sgrolio i'r brig