Iechyd

Ci yn pwyso o'i ben i'r wal

Mae gwasgu'r pen yn erbyn y wal yn arwydd nad yw rhywbeth yn iawn gyda'r ci. Ewch at y milfeddyg AR UNWAITH! Mae angen i bawb wybod hyn, felly darllenwch yr erthygl a RHANNWCH. Pan fydd perchennog ci...

Niwmonia mewn cŵn

Mae haint neu lid ar yr ysgyfaint sy'n achosi llid yn cael ei adnabod fel niwmonitis . Os yw hylif yn cronni y tu mewn i feinwe'r ysgyfaint, yna fe'i gelwir yn niwmonia . Gall niwmonia ddigwydd...

hypoglycemia mewn cŵn

Gall siwgr gwaed isel, a elwir yn dechnegol hypoglycemia, ddigwydd os oes gan eich anifail anwes pancreas nad yw'n gweithio. Mae'r pancreas yn cynhyrchu inswlin, sy'n cymryd siwgr (glwcos) i gelloedd...

Ci chwydu bwyd ar ôl bwyta

Dyma un o'r cwestiynau hynny sydd â mil o atebion. Gallant fod yn llawer o bethau ac mae ganddynt lawer o resymau, fodd bynnag byddaf yn delio â'r rhai mwyaf cyffredin yma. Cyn sôn am y rhesymau mwyaf...

Sut i roi tabledi i'r ci

Daw llawer o feddyginiaethau ar ffurf tabledi, fel gwrthlyngyryddion, ac ati. Dyma sut i roi meddyginiaeth hylifol i'ch ci. Os nad yw eich ci yn dilyn cyfyngiadau dietegol a'ch milfeddyg wedi dweud y...

Bwyd ci hŷn

Mae bywyd iach yn rhywbeth y mae unrhyw berchennog yn ei ddymuno i'w ffrindiau pedair coes. Yn union fel ni fel bodau dynol, mae cŵn yn cyrraedd yr “oedran gorau”, hynny yw, maen nhw'n cyrraedd eu cyf...

ci bob amser yn newynog

Os oes gennych gi, mae'n debyg eich bod wedi gofyn un o'r cwestiynau hyn i chi'ch hun: Sut gall fod eisiau mwy ar ôl iddo fwyta brecwast mawr? Ydw i'n bwydo digon iddo? Ydy e'n sâl? Ydy cŵn eraill bob...

Ci ag arogl cryf iawn

Rydym wedi ei ddweud sawl gwaith yma ar y wefan ac ar ein Facebook: mae cŵn yn arogli fel cŵn. Os yw'r person yn cael ei boeni gan arogl nodweddiadol cŵn, ni ddylai gael un, gall ddewis cath neu unrhy...

Sgrolio i'r brig