Mae rhai cŵn, ar ryw adeg yn eu bywydau, yn dechrau llusgo eu casgen ar y ddaear, fel pe baent yn ei grafu. Yn aml gall fod yn llyngyr, sy'n achosi cosi yn ardal yr anws. Rheswm cyffredin iawn arall yw y gallai fod angen gwasgu/gwacio ei chwarennau rhefrol. Efallai y bydd gan eich ci rywbeth yn sownd yn ei waelod, darn o laswellt, trogod, feces neu wallt. Yn gyntaf, gwiriwch i weld a oes rhywbeth sy'n poeni'ch ci.

Mae gwagio'r chwarennau rhefrol yn weithdrefn syml y gallwch ei gwneud gartref. Os yw'ch ci yn wyllt, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n curo arno cyn y driniaeth.

Sylw:

– Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon am y driniaeth hon, Ymgynghorwch â'ch milfeddyg cyn rhoi cynnig arni .

– Mynnwch ddigon o dywelion papur fel y gallwch ailadrodd y broses sawl gwaith nes i chi orffen.

– Bydd cŵn yn gyffredinol yn fwy trydan ar ôl cwblhau'r driniaeth.

– ac mae'r hylif yn pasty neu'n waedlyd, dylech ymgynghori â'r milfeddyg i wirio nad oes haint.

– Bydd yn rhaid i gŵn llai gael y driniaeth hon gyda chŵn yn amlach na chŵn mwy.

- Gall cynyddu cymeriant ffibr helpu eich ci i ddiarddel cynnwys ei chwarennau rhefrol fel arfer, gan leihau'r angen am y driniaeth hon.

Cŵn yn rhwbio eu gwaelodionar y llawr:

Sut i wagio'r chwarennau rhefrol gartref

1. Cymerwch 3 neu 4 tywel papur llaith

2. Gwisgwch fenig rwber

3. Pwyntiwch gefn y ci oddi wrthych2>4. Codwch gynffon y ci i ddatguddio'r anws

5. Lleolwch y chwarennau rhefrol yn ôl y ddelwedd (fel arfer ar ongl fel 4 ac 8 o'r gloch ar gloc). Os yw'r chwarennau'n llawn fe ddylech chi deimlo ychydig o callus wrth bwyso arnyn nhw.

6. Gwasgwch yn ysgafn tra'n dal tywel papur i amsugno'r hylif a ddaw allan.

7. Ailadroddwch y broses nes bod y chwarennau'n wag.

8. Wedi gorffen, golchwch ben ôl y ci i leihau'r arogl.

9. Os yw'n bosibl, fe'ch cynghorir i wneud hyn yn ystod ei bath.

Cofiwch: os ydych yn ansicr neu'n ansicr a oes angen gwagio'r chwarennau rhefrol, ewch â'ch ci at y milfeddyg.

Sut i addysgu a magu ci yn berffaith

Y dull gorau i chi addysgu ci yw trwy Ffridio Cynhwysfawr . Bydd eich ci yn:

Tawelwch

Ymddwyn

Ufudd

Di-bryder

Di-straen

Di-rwystredigaeth

Iachach

Byddwch yn gallu dileu problemauymddygiad eich ci mewn ffordd empathig, barchus a chadarnhaol:

– sbecian allan o le

– pawen yn llyfu

– meddiannaeth gyda gwrthrychau a phobl1

– anwybyddu gorchmynion a rheolau

– cyfarth gormodol

– a llawer mwy!

Cliciwch yma i ddysgu am y dull chwyldroadol hwn a fydd yn newid y bywyd eich ci (a'ch bywyd chi hefyd).

Sgroliwch i'r brig