Y drefn ddelfrydol ar gyfer eich ci

Wyddech chi fod angen trefn ar eich ci hefyd? Ydy, mae angen rheolau ar anifeiliaid anwes yn eu bywyd bob dydd i fod yn hapusach a bob amser yn fodlon â'r bywyd maen nhw'n ei arwain.

Deffro, bwyta, chwarae, gwneud eu busnes... Yn gyffredinol, mae angen i mi wneud hynny. cael amserlen benodol ar gyfer hyn oll, ond rhaid inni gofio bod peidio â chael trefn syml a thaclus hefyd yn arferol. Rhywbeth sy'n gyffredin i anifeiliaid sy'n cymryd rhan mewn arddangosfeydd neu hysbysebion ffilmio ac operâu sebon, er enghraifft.

Waeth beth fo'r rhuthr o ddydd i ddydd, mae angen sefydlu rhai rheolau sylfaenol y mae'n rhaid cydymffurfio â nhw.

Sut i greu trefn ar gyfer eich ci

Er enghraifft: mae angen i chi fwydo'r ci o leiaf ddwywaith y dydd, yn ogystal â mynd ag ef i leddfu ei hun, brwsio ei gôt a pherfformio gweithgareddau meddyliol fel gemau ac roedd gemau'n amrywio.

Credwch fi: ni fydd ci sy'n treulio'r diwrnod cyfan ar y soffa ac yn bwyta a chysgu yn unig, heb dderbyn mathau eraill o ysgogiad, yn anifail hapus. A rhyngoch chi a fi, ni fyddai neb ohonom yn fodlon pe baem yn byw bywyd mor undonog am flynyddoedd. Yn amlwg mae eiliadau o orffwys a thawelwch hefyd yn dda, ond ni ddylai hyn ddod yn rhan o'r drefn, ond yn hytrach yn achlysurol. Os yw'ch ci yn treulio llawer o amser heb restr, efallai y bydd yn isel ei ysbryd. Gweler yma am iselder cwn.

Mae cŵn wrth eu bodd yn cerdded o gwmpasgwahanol.

Mae cŵn wrth eu bodd yn dysgu ac yn mynd trwy brofiadau newydd, yn ogystal â dod i adnabod lleoedd newydd ac anifeiliaid eraill… Mae teimlo arogleuon gwahanol, lloriau gwahanol a gweld pethau na welwyd erioed o’r blaen nid yn unig yn synwyriadau da i fodau dynol, ond maent hefyd yn hanfodol i gadw ein cŵn yn heini a chyda'u greddf. Yn ogystal â mynd â'ch ci i wahanol lwybrau cerdded a pharciau nad yw erioed wedi bod iddynt, ceisiwch gymryd llwybr arall pan fyddwch yn mynd am dro gydag ef ar y stryd, yn lle mynd o gwmpas yr un bloc bob amser.

Gyda y cŵn bob tro yn fwy dyneiddiedig a bod yn fwy rhan o'n teuluoedd, weithiau mae'n anodd peidio â bod eisiau cynnig y cysur mwyaf posibl iddynt, ond ni allwn byth roi'r gorau i gofio bod cŵn yn gŵn a bydd ganddynt bob amser anghenion cŵn nodweddiadol, beth bynnag a ydynt yn cael eu hystyried yn aelodau o'r teulu ai peidio.

Arsylwch sut mae eich anifail anwes yn mynd o ddydd i ddydd a gofynnwch i chi'ch hun a yw'r drefn hon y mae wedi bod yn ei dilyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn wirioneddol ddelfrydol iddo. Ym mron pob achos, mae gwelliant yn bosibl.

Sgrolio i'r brig