Животни фази

Набљудувајте го вашето повозрасно куче за знаци на болест

Како што старее кучето, веројатно ќе развие бројни промени во функцијата на неговите телесни системи. Некои од нив ќе бидат нормални промени поради процесот на стареење, други може да укажуваат на бол...

Нормално стареење и очекувани промени кај постарите кучиња

Очекуваме одредени промени да се случат во телото на животното како што старее. Овие модификации можеби не се исти кај секој животински вид. Кај некои животни, промените во срцето се вообичаени, додек...

Скролај на врв